Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Tuyên Quang

Kết nối với chúng tôi

xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Đường kính
Thị trường: Chờ cập nhật
Tổ Nhân dân Tân Phú – TT Sơn Dương – Huyện Sơn Dương – Tỉnh Tuyên Quang
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Cà phê - Chè - T...
Thị trường: Chờ cập nhật
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Đường kính
Đường Mía Loại 50kg là sản phẩm của Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn Dương
- Đang có 0 chào bán
xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Email: sonduong@sonsuco.com.vn
Số điện thoại: 0273.832.148
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Đường kính
Đường Mía Loại 1kg là sản phẩm của Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn Dương
- Đang có 0 chào bán
xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Email: sonduong@sonsuco.com.vn
Số điện thoại: 0273.832.148
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Đường kính
Đường Mía Chất Lượng Cao Loại 50kg là sản phẩm của Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn Dương
- Đang có 0 chào bán
xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Email: sonduong@sonsuco.com.vn
Số điện thoại: 0273.832.148
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Cà phê - Chè - Thuốc...
Hồng Trà Tân Trào là sản phẩm của Công ty Cổ phần Chè Tân Trào được thành lập ngày 24/04/2009 từ doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi
- Đang có 0 chào bán
Tổ Nhân dân Tân Phú – TT Sơn Dương – Huyện...
Email: tantraotea@gmail.com
Số điện thoại:
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Cà phê - Chè - Thuốc...
Chè xanh Tân Tuyết Shan là sản phẩm của Công ty Cổ phần Chè Tân Trào được thành lập ngày 24/04/2009 từ doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi
- Đang có 0 chào bán
Tổ Nhân dân Tân Phú – TT Sơn Dương – Huyện...
Email: tantraotea@gmail.com
Số điện thoại:
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Cà phê - Chè - Thuốc...
Chè xanh Đặc sản Tân Trào là sản phẩm của Công ty Cổ phần Chè Tân Trào được thành lập ngày 24/04/2009 từ doanh nghiệp
- Đang có 0 chào bán
Tổ Nhân dân Tân Phú – TT Sơn Dương – Huyện...
Email: tantraotea@gmail.com
Số điện thoại:
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Cà phê - Chè - Thuốc...
Chè xanh ATK là sản phẩm của Công ty Cổ phần Chè Tân Trào được thành lập ngày 24/04/2009 từ doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi
- Đang có 0 chào bán
Tổ Nhân dân Tân Phú – TT Sơn Dương – Huyện...
Email: tantraotea@gmail.com
Số điện thoại:
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 50,000 - 70,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 87,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 18,000 - 30,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 100 Bình
Khả năng cung ứng: 1,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 800 - 950VNĐ
Đơn vị tính: chai
Đơn hàng tối thiểu: 10,000 chai
Khả năng cung ứng: 10,000,000 chai / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 72,000 - 95,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 93,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 60,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 47,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 40,000 - 55,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 10 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)